top of page
Library of books

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

Ann Gordon-Chang, Hiệu trưởng

Maria Samolis, Hiệu phó

Sabrina C. Parada, Trợ lý Hiệu trưởng

Home: Welcome
School Application
Colored-Pencils-In-Container
Image by Element5 Digital

ĐĂNG KÝ TRƯỚC KỲ VÀ MẪU GIÁO

Nếu bạn đã nhận được thư mời nhập học và muốn đăng ký cho con mình tại PS85Q, vui lòng gọi cho cô Amato theo số 718.278.3630 để nói về việc sắp xếp một cuộc hẹn đăng ký.  Vui lòng xem dưới tab Ghi danh của chúng tôi để đảm bảo bạn có tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết cho việc ghi danh.   Việc đăng ký sẽ diễn ra thông qua hội nghị với Google Meet.

HÀNG MỚI VỀ 
THỦ TỤC

 • Thủ tục đến vào buổi sáng mới :

  • Mẫu giáo và Mẫu giáo sẽ vào qua khu vườn Cửa ra số 4 từ 8:30 sáng - 8:40 sáng.

  • Các lớp 1-5 sẽ vào qua Cổng số 3 từ 8:20 sáng - 8:30 sáng ở phía sau trường.

  • BỎ LỠ BỎ LỠ CÙNG

  • Các học sinh lớp 1-5 sẽ xếp hàng theo biển chỉ định ở phía sau và đợi phụ huynh cùng giáo viên tan học.

  • Thời gian bãi nhiệm:

  • Lớp 1 - 2:45 chiều

  • Lớp 2 - 2:45 chiều

  • Lớp 3 - 2:45 chiều

  • Lớp 4 - 2:47 chiều

  • Lớp 5 - 2:47 chiều

  • Mọi người sẽ theo mũi tên trên sàn để thoát ra phía sau.

Chancellor's 
Initiatives

NYC Reads initiative, a historic shift in the way we teach NYC school kids to read. NYC Reads will bring science-of-reading and phonics-based learning methods to all public school students, starting with early childhood programs and elementary schools through high school graduation.

The program will be implemented over the course of the next two years and will be split into two phases. Approximately $35 million will be invested next year into training and coaching for teachers to successfully get the curriculum into their classrooms and address their students’ needs. To read more 

Welcome Back!!!

First day of school will be September 7, 2023.

Thank you everyone for attending our Backpack distribution event.  It was a success!
If you did not receive a backpack your child will receive one the first day of school.

Danh sách gửi thư PS85Q

Đăng ký Bản tin của chúng tôi, để nhận thông tin và được đưa vào Diễn đàn Mở cùng với hiệu trưởng của chúng tôi.

"Tội nghiệp là học trò không vượt qua được chủ nhân của mình."

Leonardo da Vinci

23-70 Đường 31
Astoria, NY 11105

PH:   718.278.3630

SỐ FAX: 718.278.8312

Câu hỏi?  vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ help@ps85q.org

Image by Dragos Gontariu
bottom of page