top of page

Về chúng tôi

PS85Q là trường tiểu học PreK - 5 cung cấp chương trình Pre-K cho Tất cả, giáo dục phổ thông, giáo dục đặc biệt và các lớp năng khiếu và tài năng cho con em của bạn.   “Chúng tôi là duy nhất ở nhiều cấp độ,” Hiệu trưởng Ann Gordon-Chang nói, “Chúng tôi có mọi loại học sinh trong trường của chúng tôi.” Phòng thí nghiệm Khoa học và Phòng thí nghiệm Công nghệ của chúng tôi đã được nâng cấp với trang thiết bị hiện đại.  

Phòng thí nghiệm Khoa học của chúng tôi có công nghệ mới và một trạm Thủy canh và Phòng thí nghiệm Công nghệ của chúng tôi đã được trang bị các máy tính Macintosh mới nhất.  Mỗi lớp học đều được trang bị máy tính để bàn Lenovo cho mỗi học sinh và bảng tương tác BenQ hoàn toàn mới để giảng dạy.

PS85Q tự hào với:

  • Thúc đẩy hoạt động học tập và giáo dục sớm

  • Thúc đẩy sự phát triển xã hội

  • Khuyến khích sự phát triển của cá nhân

  • Nuôi dưỡng các mối quan hệ

  • Hợp tác với cha mẹ, người chăm sóc và cộng đồng

Tuyên bố sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi tại Trường Công lập 85 Queens là tạo ra một môi trường an toàn, nuôi dưỡng, nâng cao thành tích học tập và xã hội cho tất cả học sinh. Chúng tôi thừa nhận sự đa dạng của cộng đồng trường học của chúng tôi và cố gắng xây dựng một chương trình giảng dạy hòa nhập phù hợp với nhu cầu của học sinh. Chúng tôi cố gắng đạt được sự xuất sắc khi chúng tôi phát triển các kỹ năng nền tảng cần thiết để tạo ra những người học toàn diện, suốt đời hướng tới mục tiêu sẵn sàng cho việc học đại học và nghề nghiệp thông qua sự cộng tác của học sinh, giáo viên và gia đình. 

bottom of page