top of page

Sự tham dự

Để con bạn thành công ở trường, điều quan trọng là con bạn phải đến trường thường xuyên.  Khi con bạn nghỉ học, vui lòng liên hệ với Cô Ellie.  Bạn cũng sẽ nhận được một cuộc gọi từ hệ thống School Messenger của chúng tôi để thông báo cho bạn biết con bạn có đến muộn hay vắng mặt hay không.

 

Các gia đình kiểm tra việc điểm danh trên phiếu điểm, yêu cầu nhà trường xem hồ sơ điểm danh, hoặc xem việc đi học của con bạn trên tài khoản Trường học của tôi của bạn.

 

Mọi sự vắng mặt đều có giá trị. Nghỉ học có phép vẫn là nghỉ học.

Trường học có thể miễn học khi học sinh nghỉ học vì lý do tôn giáo, y tế hoặc khẩn cấp, nhưng việc vắng mặt có lý do là một phần hợp pháp trong hồ sơ của học sinh. Học sinh vắng mặt có lý do không được tính vào phần thưởng của trường hoặc tham gia các hoạt động của trường. 

forwarding button.jpg
bottom of page